Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Ne kadar kıdem tazminatı, ne kadar ihbar tazminatı alacağınızı tazminat hesaplama aracımız ile öğrenebilirsiniz

İşten çıkartılmanız durumunda şartları sağlıyorsanız kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanırsınız. Formu doldurarak, kıdem tazminatı hesaplaması, ihbar tazminatı hesaplaması, ihbar süresinin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Aylık Brüt Maaş
Yıllık toplam brüt ikramiye
Aylık Brüt Yemek ve Ulaşım Ücreti
Diğer Brüt Ödemeler (Yıllık Toplam)
  • İşçinin çalışma süresi 1 yılı geçmişse kıdem tazminatı hakkı vardır. Çalıştığı yıl başına aylık brüt ücreti ve sosyal haklarının toplamı kadar tazminat alır. Yıllık izin kullanmamışsa veya ödenmeyen fazla mesai ücreti vb. varsa onları alır.
  • Kıdem Tazminatı ödenmezse, kıdem tazminatı hakkı için 10 yıl, diğer alacaklar için 5 yıl boyunca dava açma hakkı vardır.
  • Haksız yere işten çıkarılan işçi işe iade davası açarak, işe geri dönmeyi talep edebilir. Bunu işten çıkartıldığının kendisine bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde yapmak zorundadır.
  • Sendika üyeliğinden sonra gerçekleşen işten çıkarmalar başka gerekçelere dayandırılsa bile işçinin çok açık bir hatası veya işyeriyle ilgili özel bir durum olmadığı sürece iş mahkemelerinde üyelik gerekçesiyle işten çıkarma sayılmaktadır.
  • Sendikal nedenlerle işten çıkartılan işçi, mahkemede lehine çıkan karar ile bir ay içinde işe başlamak zorundadır. İşveren buna izin vermez tazminat ödemek zorundadır.
  • Süresiz nitelikte işler için süreli sözleşme yaparak kıdem tazminatı vb hakları ödemekten kaçınan işverene dava açılarak işin süresiz nitelikte olduğu ispatlanabilir.
  • İşten çıkartılacak işçiye çalıştığı süre ile orantılı olarak önceden haber verilmeli ya da bu sürenin tazminatı ödenmelidir.