Kıdem tazminatına sadece işten çıkarılma durumunda hak kazanılacağı bilgisi tam olarak doğru değildir. Çeşitli koşullarda istifa eden çalışan da kıdem tazminatı alabilir. Hangi koşullarda kıdem tazminatına hak kazanılacağını inceleyecek olursak, tazminat için 6 maddeden birine uygun olmanın yeterli olacağını görürüz.

- İşveren tarafından, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlar haricinde işten çıkarılma durumunda (Bu durumda ihbar tazminatına da hak kazanılır) . Elbette ahlak ve iyiniyeti bahane ederek yapılacak çıkarmalarda işverenin bunu ispatlama yükümlülüğü vardır, aksi durumda açılacak bir dava ile tazminat ve işe iade hakkı kazanılabilir. 

- Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması nedeniyle (ihbar tazminatı yoktur).

- İşten ayrılma, iş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması hakkına dayanıyorsa (ihbar tazminatı yoktur). 24. maddede tanımlanan koşullar ise;  işçinin işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle hastalanması, işverenin iş yasasından ve iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemesi, işçiye hakaret, taciz ve benzeri davranışlar sergilemesi, işyerinde işin bir haftadan uzun süre durması. 

- İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme yada maaş bağlanması için müracaat etmiş olması

- İşçi en az 7000 gün prim ödeme gün sayısı veya en az 25 yıllık sigorta ve 4500 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmiş olup kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi isteği ile işten ayrılmış olması yada 506 sayılı yasanın geçici 81. maddesindeki emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile sadece yaşını doldurmayı bekliyor iken yine kendi isteğiyle işten ayrılmış olması

- İşçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi

Kıdem ve İhbar tazminatı hesaplamalarını sitemizden yapabilirsiniz