Yıllık İzin Hesaplama

Yıl içinde kaç gün yıllık izin kullanabileceğinizi aşağıdaki formu doldurarak hesaplayabilirsiniz.

Devlet memuru ve özel sektörde çalışanlar için yıllık izin süresi, çalışılan yıla göre değişmektedir. Formu doldurarak senelik izin sürelerini öğrenebilirsiniz.
Değerlendirme Yılı
Çalışan Türü
Devlet Memuru    Diğer
Doğum Tarihi
İşe Giriş Tarihi
  • Yıllık ücretli iznin kesintisiz, bölünmeden kullandırılması esastır.
  • Ancak, tarafların anlaşması ile yani işçinin kabul etmesi halinde, bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
  • Yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçilere, istekleri halinde ve bu hususu belgelemeleri şartıyla, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere dört güne kadar ücretsiz izin verilir.