Askerlik Tazminatı Hesaplama

Erkek çalışanlar askere gitmek için kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirler.

İşten ayrılma şartlarını sağlıyorsanız askerlik tazminatına hak kazanırsınız. Formu doldurarak, askerlik tazminatınızın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Aylık Brüt Maaş
Yıllık toplam brüt ikramiye
Aylık Brüt Yemek ve Ulaşım Ücreti
Diğer Brüt Ödemeler (Yıllık Toplam)
  • Askerlik hizmetini yerine getirmemiş çalışanlar, çalıştığı süre içerisinde askere gitmeye karar verir ve bu sebeple istifa ederse kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
  • İşçi, askere gitmeden başka bir işe girerek çalışmaya başlarsa feshin askerlik nedeniyle yapıldığı kabul edilmez.
  • Askerlik sebebiyle iş akdini fesheden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de ibraz etmekle yükümlüdür.
  • Askere gidip de tazminata başvurmak isteyen kişinin o iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.