İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşten çıkartıldığızda kaç ay boyunca ve ne kadar işsizlik maaşınızı alacağınızı buradan hesaplayabilirsiniz
Lütfen son 4 aya ait brüt maaşlarınızı giriniz

Yıl : verilerine göre değerlendir
Tümü : TL (Tüm formu doldurur)
Ay 1 : TL
Ay 2 : TL
Ay 3 : TL
Ay 4 : TL
Son 3 yıldaki prim gününüz : 600 günden az
600-899 gün arası
900-1079 gün arası
1080 gün ve fazlası
  • Bu tablo 2017 yılı verileri esas alınarak hesaplanmıştır.
  • Rakam asgari ücretin yüzde 80'inin üstünde olduğunda verilecek işsizlik ücreti asgari ücretin yüzde 80'ine denktir..
  • Resmi belge olarak kullanılamaz. Gereken durumlarda uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye olunur.

Pratik Bilgiler

  • İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödemiş olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekmekte
  • İşsizlik sigortasını başlatmak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.