Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi BES, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi ve kesinti yapılmaya başlandı. BES´e göre çalışanların esas kazancının yüzde 3´ü maaşlarından kesilecek. Peki maaşınızdan kesinti olmasını istemiyorsanız BES´ten nasıl çıkacaksınız?

BES sistemine dahil olduktan sonra iki ay içerisinde bir dilekçe doldurarak, işverene ve emeklilik şirketine posta / e-posta yolu ile iletmeniz yeterli olacaktır BES´ten ayrılmak için. 

BES´ten çıkma isteğinin ulaşmasının ardından 10 iş günü içerisinde yapılmış olan kesintiler iade edilmek zorunda. İadenin gecikması durumunda, geciken gün başına temerrüt faizi uygulanarak iade yapılacaktır.

 

BES´ten şu dilekçeyle çıkabilirsiniz:

 

……….. EMEKLİLİK A.Ş.’NE

                                                             ………..

   6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2. maddesi uyarınca otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiğim bilgisi …/…/2017 tarihinde tarafıma iletilmiştir.

   Aynı kanun maddesine göre sahip olduğum cayma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu kapsamda adıma düzenlenen sözleşmenin feshedilerek yapılan kesintiler ve varsa yatırım gelirlerinin yasal süresi içerisinde tarafıma iadesini arz ederim. …/…/2017

 

Adı Soyadı

    İmza

T.C. Kimlik No    :

IBAN                 :

Adres                :

e-posta              :

Telefon              :