Olağanüstü hal durumlarında işçi ve işverenler için çeşitli hükümler bulunmakta. Bunları madde madde listeleyecek olursak:

Olağanüstü hallerde sınırlama ve askıya alma halleri

Olağan üstü hal kanununa göre olağan üstü hal ilan edilen yerlerde vatandaşlara para yükümlülükleri,mal yükümlülükleri ve çalışma yükümlülükleri getirilmektedir.

İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlanır veya ertelenir.

1982 anayasasının 124. maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde, yurdun bir veya birkaç bölgesi veya tamamında sıkıyönetim ilan edilebilir. Sıkıyönetim halinde de grev ve lokavt ve işçi faaliyetlerini durdurma yasaklama kararı alınabilir.

Olağanüstü Hallerde fazla çalışma

Anayasanın 43. maddesine göre, seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.

Bu suretle haftada 45 saati aşan çalışmalar için anayasanın 41. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanarak fazla çalışma ücreti ödenir.