Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

İşten ayrılırken kullanmadığınız yıllık izinlerin ücretini buradan hesaplayabilirsiniz.

Devlet memuru ve özel sektörde çalışanlar için yıllık izin süresi ücreti, çalışılan yıla göre değişmektedir. Formu doldurarak senelik izin ücretlerinizi öğrenebilirsiniz.
Değerlendirme Yılı
Doğum Tarihi
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Kullanılan İzin Süresi
Hesaplama Türü
Net Maaş    Brüt Maaş
Aylık Net Maaş
Aylık Brüt Maaş
  • Yıllık ücretli iznin kesintisiz, bölünmeden kullandırılması esastır.
  • Ancak, tarafların anlaşması ile yani işçinin kabul etmesi halinde, bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
  • Yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçilere, istekleri halinde ve bu hususu belgelemeleri şartıyla, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere dört güne kadar ücretsiz izin verilir.