Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

Medeni durumunuz ve çocuk sayısına göre değişen alacağınız asgari geçim indirimini (AGİ) hesaplayın

Yıl : verilerine göre değerlendir
Medeni Durum : Bekar   Evli (Eş Çalışmıyor)   Evli (Eş Çalışıyor)
Çocuk Sayısı : Yok   1   2   3   4   5 ve üzeri
  • Bu rakam 2017 yılı verileri esas alınarak hesaplanmıştır.
  • Asgari geçim indirimi uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile anne veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir
  • Resmi belge olarak kullanılamaz. Gereken durumlarda uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye olunur.